Detaljer Publikationer

Nautiske publikationer er et nødvendigt supplement til søkortene. Under sejladsplanlægningen er nautiske publikationer uundværlige, idet navigatøren her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene. Nautiske publikationer er, på lige fod med søkort, påkrævede at have om bord, hvis et skib skal erklæres sødygtigt. 

Geodatastyrelsen udgiver en række nautiske publikationer, som kan købes i trykte udgaver eller hentes gratis i digitale udgaver her på styrelsens hjemmeside.

Følgende publikationer findes kun i trykt udgave: 

     
  •           Den danske Lods II  
  •           Den grønlandske Lods 1, Vestgrønland - Link til liste med rettelser til bogen  
  •           Den færøske Lods  
  •           Havneoplysninger for Færøerne

Følgende publikationer kan hentes gratis i digital udgave her på styrelsens hjemmeside.

Kort 1 • INT 1

"Kort 1 • INT 1" indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel nationale papirsøkort udgivet af Geodatastyrelsen som papirsøkort udgivet af udenlandske hydrografiske kontorer.

Denne udgave af "Kort 1 • INT 1" bygger på "Chart Specifications of the IHO" (International Hydrographic Organization), som blev vedtaget på den 12. internationale Hydrografiske Konference i 1982 i Monaco.

"Kort 1 • INT 1" findes også som trykt publikation.

Bag om Søkortet

Geodatastyrelsen udgiver "Bag om Søkortet" som et værktøj til forståelse af søkortets opmålingsgrundlag, opbygning, indhold og pålidelighed.

I denne publikation beskrives de hydrografiske indsamlingsmetoder, der gennem tiderne har været anvendt til indsamling af opmålingsdata til brug for søkortproduktion.

Den danske Lods, Generelle oplysninger

”Den danske Lods, Generelle oplysninger” indeholder baggrundsinformation med relevans for sejlads i danske farvande.

Hensigten med denne udgave er, at gøre det nemmere for søfarende og andre brugere at finde opdaterede og relevante oplysninger vedrørende sejlads i danske farvande.

Den færøske Lods, Tillæg 3

Tillægget er afsluttet 21. maj 2004 og indeholder samtlige rettelser, der er tilkommet siden trykningen af Den færøske Lods. Tillægget er ajourført til og med Efterretninger for Søfarende (EfS) nr. 20 2004.
  For yderligere rettelser (herunder midlertidige) henvises til EfS.

Den grønlandske Lods, Forklaringer til stednavne

Formålet med udgivelsen af ”Den grønlandske Lods, Forklaringer til stednavne” er dels at samle alle oplysninger om de grønlandske stednavne et sted, dels at give brugere af nyud­givne vestgrønlandske søkort mulighed for at søge oplysning om stednavnenes betydning. De nye kort anvender ny grønlandsk retskrivning i modsætning til de ældre kort samt nogle publikationer, der anvender gammel grønlandsk retskrivning.

”Den grønlandske Lods, Forklaringer til stednavne” er udarbejdet på baggrund af oplysninger om stednavne i ”Den grønlandske Lods I, Vestgrønland”, ”Den grønlandske Lods, 2. del, Øst­grønland” og ”Den grønlandske Havnelods”. Alle stednavne er revideret og ajourført af Oqa­asileriffik - Sprogsekretariatet under Grønlands Selvstyre.

Publikationen indeholder “oversættelse”/forklaring på dansk til de grønlandske stednavne, der er angivet med både ny og gammel grønlandsk retskrivning.