Ejendomme og Jura

Geodatastyrelsen opretholder en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i Matriklen - registreringer som danner grundlag for omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom og bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder. 

Formål:

 • At processerne i ejendomsdannelsen sikrer en hurtig og korrekt registrering af al fast ejendom i Matriklen.
 • At sagsbehandlingen af matrikulære ændringer indsendt af praktiserende landinspektører udføres effektivt og sikkert.
 • At reglerne for ejendomsregistreringen understøtter samfundets behov, herunder moderne digital forvaltning.

 Opgaver:

 • Sagsbehandling og registrering af matrikulære forandringer på baggrund af sager indsendt af beskikkede landinspektører, herunder sagsrelateret ajourføring af temaer, der er registreret i matriklen
 • Registrering af temaer (offentligretlige rådighedsindskrænkninger) i matriklen
 • Udvikling af de matrikulære systemer, der understøtter effektive processer og en troværdig registrering
 • Håndtering af snitflader til ejendomsdannelsens parter
 • Ansvar for projekterne Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen i Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1)
 • Kvalitetsforbedring af matriklens oplysninger, herunder opretning af matrikelkortet
 • Brugersupport ift. Matrikulære Arkivalier Online (MAO) samt vejledning og fremsøgning af måloplysninger i særlige tilfælde
 • Besvarelse af ejendomsretlige henvendelser
 • Brugersupport ift. MIA
 • Vedligeholdelse og fortolkning af udstyknings- og landinspektørlovgivningen
 • Administration iht. Landinspektørlovgivningen
 • Sekretariat for Landinspektørnævnet
 • Juridisk assistance for hele GST om f.eks. kontrakter og udbud.

 Områdechef: Jess Svendsen

 

 

 

 

 

 

Kontakt os

Ejendomme og Jura

Telefon:7254 5000

Ejendomme og Jura