AC-tekniker til arbejde med dybde- og geodata til søkort

Vi søger

En entusiastisk, passioneret og fremsynet medarbejder. En medarbejder med indsigt og evnen til at håndtere detaljer, såvel som store helheder og modet til at tænke fremad.


Arbejdsopgaverne

Du kommer til at arbejde med en række spændende opgaver, som omfatter behandling, kvalitetssikring og procesoptimering af indhentede dybdedata og andre geodata der indgår i søkort. Vi er nu i gang med at implementere nye systemer, hvor der vil være mulighed for at være med til at udvikle og tilpasse forskellige dataprocesser.
Du bliver en del af et support og udviklings team i søkortområdet Arktis og Søopmåling, hvor du bl.a. skal arbejde med:

  • data- og GIS-support til søopmålingen og kollegaer i søkortproduktionen
  • bidrage til klargøring af dybdedata og andre geodata der indgår i søkortproduktionen
  • bidrage til udvikling af dataprocesser i forbindelse med implementering af nye systemer.
     

Dine personlige kompetencer

Vi forventer, at du har dataflair og solid proces-, system- og IT-forståelse. Det er et krav, at du behersker både mundligt og skriftligt engelsk på højt niveau. Du skal have kendskab til geodæsi – og du må gerne have viden om/interesse for opmålingsteknologier samt dataforædlingsprocesser. 

Vi vil foretrække, at du har:

  • erfaring med anvendelse af ArcGIS og QGIS
  • erfaring med Python-programmering
  • indsigt i kildedata og dybdedata der indgår i søkortproduktionen
  • indsigt i fastlæggelse af kystlinje og skær i Grønland

Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være geofysiker, geograf, ingeniør eller landinspektør.
Det vigtigste er at du har god energi, evner at samarbejde og har lysten og nysgerrighed til at lære nyt.

Vi tilbyder

Du får en spændende stilling med gode muligheder for relevant kompetenceudvikling.
Herudover tilbyder vi et stærkt, fagligt miljø, gode kolleger og en uformel omgangstone, hvor humor, det gode samarbejde og indbyrdes hjælp er i højsædet. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst, og efter principperne i Ny Løn. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.
Du vil få ansættelsessted på Lindholm brygge i Nørresundby.
Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen.
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 – eller snarest derefter.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Rune Carbuhn Andersen på tlf. (+45) 30 22 99 85 eller funktionsleder Torben W. Rasmussen på tlf. (+45) 61 92 07 45.


Ansøgning

Send din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og eventuelt andre bilag (pdf-format), så vi har det senest tirsdag den 27. november 2018 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler den 29. november 2018.

Søg stillingen her


Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande.

Hydrografisk kontor, Arktis og Søopmåling (ASO) har det overordnede ansvar for søopmålingen af de danske og grønlandske farvande. Kontoret behandler dybdedata og foretager, sammen med forsvaret, søopmålinger og dybdemålinger. Kontoret er også ansvarlig for produktion af søkort over Grønland.


Geodatastyrelsen er den del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne.
Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.