Arktis og Søopmåling

Geodatastyrelsen har som opgave at understøtte sejladssikkerheden i farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Arktis og Søopmåling har ansvar for søopmåling samt kvalitetssikring og lagring af dybdeinformationer for farvandene omkring Danmark og Grønland. Arktis og Søopmåling har ansvar for produktion og ajourføring af grønlandske søkort. De forskellige opgaver skal håndteres gennem effektive og standardiserede processer.

 Formål:

 • Geodatastyrelsens grønlandske søkortprodukter vedligeholdes og udvikles af hensyn til sejladssikkerheden.
 • Indsamling af nødvendig dybdeinformation til gavn for sejladssikkerheden
 • Den bedst mulige aktualitet findes i både data og søkortprodukter
 • De enkelte arbejdsgange er effektive, standardiserede og baseret på ensartede systemer og processer
 • Interne og eksterne leverancer sker rettidigt og overholder det aftalte og nødvendige kvalitetsniveau
 • Viden til gavn for opgaverne er baseret på den nyeste teknologi

 Opgaver:

 • Søopmåling og behandling af dybdedata i farvandene for Danmark og Grønland
 • Organisering, kvalitetssikring og lagring af eksisterende og nyindsamlede dybdeinformationer
 • Opbygning af et sammenhængende maritimt dybdedataflow internt i GST
 • Produktion og ajourføring af grønlandske søkort – ENC, papirsøkort og havneplaner
 • Øvrige maritime dataleverancer for Grønlandske farvande – Forsvar mm.
 • Varetagelse af samarbejdsaftalen med Grønlandsk Selvstyre
 • Varetagelse af Geodatastyrelsens interesser på det arktisk marine område
 • Varetagelse af GST-aktiviteterne i EU-projektet FAMOS

 Områdechef: Niels Tvilling Larsen

Kontakt os

Arktis og Søopmåling
Telefon:7254 5000