Vilkår for intern brug af søkort

Den interne brugsret giver institutioner i den offentlige sektor ret til at anvende Geodatastyrelsens søkort og søkortdata efter følgende vilkår:

  • at anvende produktet internt i en organisation til kortvisning, analyser, beregninger samt analog kopiering til intern brug i forbindelse med varetagelse af organisationens naturlige forretningsområde
  • at kopiere produktet digitalt i forbindelse med sikkerhedskopiering eller installation på harddiske/servere i overensstemmelse med aftalte licensrettigheder
  • at stille produktet til rådighed for konsulenter/underleverandører i forbindelse med løsning af konkrete tidsbegrænsede opgaver for organisationen – maksimalt 1 års varighed. Det er organisationens ansvar at sikre, at konsulenten/underleverandøren sletter alle data, når opgaven er løst.

Analog/digital kopiering, videregivelse eller anvendelse på internettet af Geodatastyrelsens produkter/ydelser forudsætter, at der er indgået særskilt aftale med Geodatastyrelsen.