Køb af uofficielle afledte produkter via licenskøbende tredjeparter

Geodatastyrelsen varetager produktionen og distributionen af officielle produkter herunder salget af papirsøkort og elektroniske søkort (ENC) solgt via distributionsnetværket IC-ENC. Herudover har virksomheder mulighed for at indgå en licensaftale med Geodatastyrelsen omhandlende rettighederne til at omarbejde Geodatastyrelsens data til afledte produkter, som virksomhederne selv udarbejder og sælger til kunder i markedet. Virksomhederne afregner efterfølgende royalties bagudrettet med betaling til Geodatastyrelsen.

Opdateringer hver 14. dag
Virksomhederne modtager med jævne mellemrum, og oftest hver 14. dag, opdateringer til Geodatastyrelsens data og produkter. Virksomhederne skal informere slutbrugerne om, hvornår produkterne sidst er opdateret på baggrund af Geodatastyrelsens data og produkter. Virksomhederne er ikke forpligtede til at opdatere produkterne, hvorfor slutbrugerne ikke nødvendigvis kan forvente, at produkterne i markedet er fuldt opdaterede.

Geodatastyrelsens ansvar
Det skal bemærkes, at Geodatastyrelsen på ingen måde gennemser, validerer eller på andre måder kvalitetssikrer hverken produkter eller virksomhedernes opdateringsfrekvenser i forhold til deres egne produkter. Geodatastyrelsen kan dermed ikke stå inde for eventuelle fejl og mangler samt kvaliteten af produkter udarbejdet af licenskøbende virksomheder. Det skal endvidere bemærkes, at hvor Geodatastyrelsen har aftaler med de pågældende virksomheder, har virksomhederne hver især ofte flere distributører, som distribuerer produkter på vegne af virksomhederne. Det er derfor muligt at finde produkter på markedet, der sælges af andre end de nedenstående virksomheder.

Virksomheder med licensaftale
Geodatastyrelsen har indgået licensaftaler med følgende virksomheder: 

 • Bist LLC
 • Delius Klasing
 • Eniro
 • FLIR
 • Garmin Italy
 • Kartenwerft
 • Lloyd's Register
 • Mapmedia
 • Navico
 • Norcom Technology
 • Oceanwise
 • Orca Technologies
 • Pocket Mariner Ltd
 • Skippo AB
 • Witherby Publishing Group Ltd
 • Wärtsila Voyage Limited

 

Kontakt

Søkort og Marine Data