Køb af søkort og marine data (for private)

Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for salg og distribution af elektroniske søkort, papirsøkort, nautiske publikationer og marine data over de danske og grønlandske farvande.

Vi gør opmærksom på, at Geodatastyrelsens data er ophavsretsbeskyttet. For spørgsmål kan styrelsen kontaktes på soe_policy@gst.dk.

Køb gennem Geodatastyrelsen for private
Som privatperson har du mulighed for at købe digitale søkort i formaterne PDF, TIFF eller GeoTIFF. Det er dog ikke alle kort, som er tilgængelige i alle formaterne.

Derudover er der mulighed for at købe en reproduktionstilladelse, hvis du ønsker at benytte (dele af) ét eller flere af styrelsens produkter som tapet, billede mv. Du kan læse mere om reproduktionstilladelse her

Derudover kan der være henvendelser, hvor du skal betale for medgået tid. Hvis det er tilfældet, vil du forinden blive oplyst om det. Du kan finde Geodatastyrelsens priser for søkort og marine data her.

Køb af nautiske publikationer og fysiske papirsøkort
Styrelsens officielle papirsøkort og nautiske publikationer distribueres igennem Stibo Complete, tidligere Rosendahls, og du kan købe de nautiske publikationer og papirsøkort her

Køb af elektroniske søkort
Styrelsens officielle elektroniske søkort (ENC) distribueres via det internationale distributionssystem drevet af IC-ENC (International Centre of Electronic Navigational Charts).

På IC-ENC.org kan du finde yderligere informationer om denne organisation, som drives non-profit af en lang række lande i fællesskab. 

ENC-produkterne henvender sig primært til erhvervskunder, som grundet kravene listet i SOLAS-konventionen (Safety of Navigation at Sea) er påkrævet at sejle med ECDIS (Electronical Chart Display and Information System) med tilhørende ENC.

Ønsker du at købe ENC til ECDIS, kan du finde en liste over underleverandører (VAR) under IC-ENC her.

Du kan se IC-ENC's globale ENC-dækning her