Køb af dybdedata og bathymetriske data

Gratis dybdedata
For gratis dybdemodel henvises til the European Marine Observation and Data Network på følgende link: https://portal.emodnet-bathymetry.eu/. Det skal bemærkes, at disse dybdedata er i lav opløsning og opdateres ikke jævnligt.
 
Køb af dybdedata
Geodatastyrelsen ejer et større antal opmålinger i de danske farvande. Geodatastyrelsens opmålinger er af varierende nøjagtighed, grundet opmålingerne er foretaget på forskellige tidspunkter og med forskellig teknologi. Af denne årsag kan købere ikke forvente, at samtlige opmålingsdata foreligger i høj nøjagtighed.
 
Visse opmålinger i Geodatastyrelsens besiddelse er ejet af andre aktører, hvorfor Geodatastyrelsen vil skulle indhente forudgående tilladelse, før data kan udleveres. Det skal ligeledes bemærkes, at Forsvaret skal sikkerhedsgodkende alle overførsler af dybdedata inden udlevering. Vi ansøger Forsvaret på dine vegne.
 
Såfremt du ønsker, at købe dybdedata, eller du har forespørgsler til datakvalitet, bedes du kontakte Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk.
 
For priser henviser vi til vores prisliste.
 
Hvilke dybdedata er tilgængelige?
Via nedenstående links kan du få et overblik over de opmålinger, som Det Danske Hydrografiske kontor har:

Søopmålingsoversigterne består af en samling polygoner, som angiver den geografiske position. Oversigterne er i GeoPackage-format og kan åbnes i GIS-software. Yderligere oplysninger er tilgængelige i Readme-filen.

Kontakt venligst Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk hvis du har spørgsmål vedr. dybdedata

Kontakt

Søkort og Marine Data