Søopmåling Grønland 2016

Videoen til højre viser et kort sammenklip fra opmåling på Grønland 2016

Fartøjerne, der anvendes er Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen og dets Søredningsfartøj SAR2 (Naja Mikkelsen).

Opmålingen foregik på strækningen Sdr. Strømfjord til Sisimiut. Selve opmålingen foregår ved, at Ejnar Mikkelsen opererer udenskærs, hvor erhverstrafikken hovedsageligt passerer, mens SAR-fartøjet opererer i lavvandede indenskærsruter og afsidesliggende fjorde, der primært benyttes af joller og småbåde.

I videoen kan man blandt andet se filmede optagelser fra de to skibe, samt animerede film, der viser, hvordan opsamlingen af data foregår i praksis.  

Data fyldes på langs kanten
Det ses, at der altid sejles i kanten af det netop opmålte område. Dette er en sikkerhed for skibet, da den historiske søopmåling på Grønland til tider er mangelfuld. Skibet kan altså ved at sejle i det netop opmålte undgå grundstødninger og fylder således hele tiden mere data på langs kanten.

Fuldt overlap
Hvor langt ud der kan ses afhænger i høj grad af vanddybden, men eksempelvis kan der på Ejnar Mikkelsen ses hele 75 grader ud til siden og dermed ca. 3.7 gange vanddybden. Altså kan Ejnar Mikkelsen ved en vanddybde på 100 meter placere næste gennemsejling 370 meter længere ude og fortsat have fuldt overlap.