FAU Formatet

FAU (FArvandsvæsenets UTM) er et hydrografisk binært filformat, udviklet og vedligeholdt af GST med bidrag fra flere hydrografiske interessenter.

Formatet blev oprindeligt designet til at gemme data indsamlet af et af de første kommercielle multibeam-systemer. Dette system fungerede ved samtidig at transmittere fire stråler (hver adskilt af en fast vinkel), skifte og gentage transmissionen for at skabe et helt skår af stråler. Dette påvirkede den vedtagne datastruktur.

FAU-formatet er i brug af forskellige hydrografiske bureauer, og det understøttes af flere kommercielle og open-source hydrografiske databehandlingsapplikationer. 

Den seneste udgave af det åbne FAU Format Specifications er tilgængelig her

Indholdet af en FAU-fil kan udforskes ved hjælp af SUSSIE-appen.