Andre publikationer

Her kan du finde andre publikationer, som relaterer sig til Geodatastyrelsens søopmåling. 

Satellitbaseret batymetri (Satellite Derived Bathymetry) er en metode til at måle dybder på lavt vand baseret på satellit kildedata. I denne tekniske rapport er metoden beskrevet samt resultaterne fra et pilotprojekt på vestkysten af Grønland præsenteret. I pilotprojektet analyseres satellitbaseret batymetri og sammenlignes med multibeam-data, og anvendelsen i forhold til navigation og søkortlægning diskuteres.

Trusted Crowd-Sourced Bathymetry 
I 2020 udviklede Geodatastyrelsen, sammen med the Canadiske Hydrografiske kontor, konceptet om Trusted Crowd-Source Bathymetry (TCSB) i en rapport Trusted Crowd-Sourced Bathymetry - From the Trusted Crowd to the Chart. Konceptet TCSB adskiller sig fra ’grundlæggende’ CSB i indsatsen, det kræver for at supportere dem, der indsamler data, samt hvordan man monitorerer kvaliteten af det indsamlede data ved at sammenligne med andre troværdige datakilder (i.e. opmålingsdata indsamlet af kommercielle kortlægningsfirmaer og andre nationale agenturer).