Fritidssejlads

Fritidssejlere anvender ikke ECDIS og de dertilhørende ENC. Derimod anvender fritidssejlerne i vid udstrækning elektroniske søkort fra private kortproducenter. Fritidssejlerne anvender disse elektroniske søkort i søkortplottere eller i apps (på tablets eller mobiltelefoner) fra private leverandører.

Geodatastyrelsen (GST) stiller kontinuerligt opdaterede søkortdata (ENC data) til rådighed for en række af de private producenter af elektroniske søkort. Det er de private kortproducenter, som selvstændigt afgør, hvornår de gør brug af GST´s søkortdata til at opdatere deres egne elektroniske søkort.
Som fritidssejler skal man være opmærksom på, at opdateringer af elektroniske søkort til brug i søkortplottere og til brug i apps til tablets og mobiltelefoner styres af de private leverandører. Søg derfor information hos de private leverandører og kortproducenter om, hvornår deres elektroniske søkort opdateres.
Oplysninger om, hvilke private producenter af elektroniske søkort, GST har aftale med, findes på vilkår og priser.
Erfaringsmæssigt har flere af de private kortproducenter forsinkelser på opdateringer af deres elektroniske søkort.

Femern Bælt
GST vil opdatere ENC over Femern Bælt i takt med at arbejdsområdernes placering justeres og flyttes. Da der er tale om hyppige justeringer og flytninger, vil der blive tale om mange ENC-opdateringer.
Det vil kunne volde de private kortproducenter problemer at opnå en opdateringsfrekvens for deres elektroniske søkort på et niveau svarende til opdateringsfrekvensen for ENC.

Sammenfatning
Fritidssejlerne skal være opmærksom på, at de elektroniske søkort, de anvender, muligvis ikke vil indeholde en præsentation af arbejdsområderne eller en ikke opdateret præsentation af arbejdsområderne.

Ved forespørgsel på VHF kanal 68, 09 og 16 kan VTS Fehmarnbelt informere om, hvordan arbejdsområderne skal passeres.