Mariners´ Routing Guide Baltic Sea

Geodatastyrelsen har udgivet en digital version af Mariners´ Routeing Guide Baltic Sea.

I havområder, hvor der er etableret komplekse rutesystemer, herunder systemer til overvågning og vejledning af skibstrafikken (VTS) og skibsmeldesystemer, vil det ofte være svært for navigatører, rederier m.fl. at overskue krav og anbefalinger for skibes navigation i rutesystemet.

Den Internationale Maritime Organisation (IMO) har den holdning, at det for sådanne havområder vil være nyttigt, at der udgives en speciel rute guide. En guide som indeholder information om elementerne i rutesystemet.

I Østersøen er der etableret et komplekst rutesystem, og kyststaterne er blevet enige om at udgive en speciel rute guide (engelsksproget) med titlen Mariners´ Routeing Guide Baltic Sea.

Digital guide
Web-udgaven af  Mariners´ Routeing Guide Baltic Sea vedligeholdes af Søkortkontoret i Geodatastyrelsen.
Den er identisk med den trykte udgave af guiden, kort 2911 (INT 1200), som udgives af det tyske søkortkontor, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

Web-udgaven holdes løbende ajourført med rettelser offentliggjort af BSH i de tyske efterretninger for søfarende, Nachrichten für Seefahrer (NfS).

Klik her for at se Mariners´ Routeing Guide Baltic Sea: