Planlægning og havet (MSDI)

Muligheden for let at sammenstille geografiske informationer på tværs af myndigheder med interesse og opgaver på havet er af væsentlig betydning for myndighedernes udførelse af planlægning og øvrige aktiviteter på, i og ved havet. MSDI står for: Marine Spatial Data Infrastructure

Geodatastyrelsen har sammen med 10 andre styrelser i 2015 igangsat implementeringen af en Dansk MSDI. Formålet med etablering af en dansk MSDI er, at udvalgte maritime geografiske data bliver let tilgængelige og kan sammenstilles og udveksles på tværs af de maritime myndigheder til forskellige formål. Derudover er det planen, at MSDI’en skal kunne give oplysninger om de pågældende data (metadata), som fx hvornår data sidst er opdateret, hvordan er de indsamlet, hvorledes man kan få adgang til data, kvaliteten af data og lignende. Perioden fra 2015 til og med 2016 er afsat til implementeringen af MSDI’en samt klargøring af myndighedernes data og tilhørende tjenester.

Se den danske MSDI her:

Fælles Administrationsgrundlag
Etableringen af en MSDI vil udgøre et fælles administrationsgrundlag, der kan danne grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resurser til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. Muligheden for at kunne sammenstille og udveksle geografiske informationer på tværs af de maritime myndigheder vil endvidere muliggøre en bedre kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. En MSDI vil således kunne anvendes til at håndtere en bred opgavevaretagelse på havet og i kystzonen som fx implementering af direktivet om maritim fysisk planlægning og arbejdet med miljøbeskyttelse og civilt og militært beredskab.

 

Kontakt

MSDI sekreteriatet