Ny produktionsplan

Geodatastyrelsen (GST) har i 2018 udarbejdet en plan for produktionen af de resterende 41 søkort for den sydvestlige del af Grønland.

Produktionsplanen er baseret på et forsigtigt skøn fra GST’s side således, at der ikke på ny opstår forsinkelser i produktionen af grønlandske søkort. Fra 2021 forventer GST derfor at kunne producere 6 nye grønlandske søkort om året jf. tabellen.

Tabel: Produktionsplan for grønlandske søkort for perioden 2019 - 2026


Løbende evaluering
Produktionen af grønlandske søkort evalueres og prioriteres på årlige Kontaktudvalgsmøder i et samarbejde mellem Departementet for for Boliger og Infrastruktur under Naalakkersuisut og Geodatastyrelsen. Kontaktudvalget behandler alle forhold under samarbejdsaftalen, herunder eventuelle ændringer i underliggende bilag. Produktionsplanen er blevet drøftet på mødet i Kontaktudvalget i februar 2021.

Opdatering af produktionsplan i 2021
Den ekstra produktion af Basis ENC og opstart heraf, vil betyde, at GST af ressourcemæssige årsager, er nødt til at reducere antallet af planlagte papirsøkort i 2021. Til gengæld øges antallet af papirsøkort i 2026.

Det er vigtigt at understrege, at Basis ENC initiativet ikke vil erstatte den nuværende produktionsplan eller forsinke det samlede mål om en færdiggørelse i 2026. I den nuværende produktionsplan skulle der kun produceres to papirsøkort i 2026, hvilket giver en buffer i produktionen i 2026 på fire papirsøkort (målt i forhold til den maksimale forventede årlige produktionskapacitet på seks papirsøkort) - se tabel nedenfor. Hertil kommer, at GST fortsat vil planlægge med at producere to nye papirsøkort i 2021, for at vedligeholde produktionskompetencerne af papirsøkort.

Den nye og opdaterede produktionsplan gældende fra 2021, vil derfor være som vist i følgende tabel (tallene i fed indikerer ændringer i forhold til 2018-planen):

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Planlagt årlig Søkort-produktion jf. 2017 aftalen 3 4 2 6 6 6 6 6
Planlagt i alt – akkumuleret jf. 2017 aftalen 37 41 43 49 55 61 67 73
Forventet Basis ENC produktion     22 24 24      

Prioriteret produktionsplan
Første fase af produktionen er det sydligste område af de grønlandske kystnære farvande. Derefter fortsætter produktionen, kort for kort nordpå hele vejen til Disko-området, jf. figur 1.


Figur 1: Oversigt over prioriteringsområder for sydvestgrønlandske søkort