Søkortproduktion for Grønland

Der blev i oktober 2009 indgået aftale mellem miljøministeren og Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut), om at øge fremdriften i opretning og digitalisering af søkort over Grønland.

Ifølge samarbejdsaftalen fra 2009 skulle 65 eksisterende papirsøkort over den sydvestlige del af Grønland være oprettede, digitaliserede og nyudgives som 73 papirsøkort og tilsvarende elektroniske søkort inden udgangen af 2018. På nuværende tidspunkt er der produceret 32 papirsøkort og tilsvarende elektroniske søkort.

Geodatastyrelsen flyttede til Aalborg
Som led i regeringens plan, Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, flyttede Geodatastyrelsen til Aalborg den 1. november 2016, hvilket betød, at den oprindelige plan for produktion af grønlandske søkort måtte revideres.
Læs mere om udflytningen her:

Revideret plan
Det følger af Hensigtserklæringen med Grønlands Selvstyre om revidering af plan for søkortlægning, at der ved udgangen af 2018 er udarbejdet en ny troværdig produktionsplan for de resterende 41 grønlandske søkort i projektområdet, herunder forventet afslutningstidspunkt for produktionen.

Ny produktionsplan for grønlandske søkort
Geodatastyrelsen (GST) har ved udgangen af 2018 produceret 34 ud af 73 søkort. Det vurderes, at der først ved udgangen af 2020 vil være genetableret de nødvendige kompetencer og samlede produktionsflow til at sikre en robust produktionskapacitet af grønlandske søkort. Fra 2021 forventer GST derfor at kunne producere 6 nye grønlandske søkort om året jf. tabellen. 

Tabel: Produktionsplan for grønlandske søkort for perioden 2019 - 2026

Læs mere om den nye produktionsplan her:

Opdatering af produktionsplan i 2021 
Den ekstra produktion af Basis ENC og opstart heraf, vil betyde, at GST af ressourcemæssige årsager, er nødt til at reducere antallet af planlagte papirsøkort i 2021. Til gengæld øges antallet af papirsøkort i 2026. Primo 2021 er der produceret 41 kort.

Den nye og opdaterede produktionsplan gældende fra 2021, vil derfor være som vist i følgende tabel (tallene i fed indikerer ændringer i forhold til 2018-planen):

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Planlagt årlig Søkort-produktion jf. 2017 aftalen 3 4 2 6 6 6 6 6
Planlagt i alt – akkumuleret jf. 2017 aftalen 37 41 43 49 55 61 67 73
Forventet Basis ENC produktion     22 24 24      

Sejlads i grønlandske farvande
Der eksisterer papirsøkort over hele det område, der er dækket af samarbejdsaftalen, og som det er forsvarligt at sejle efter indtil genoprettede og digitaliserede søkort er produceret og udgivet. Væsentlige sejladsinformationer, f.eks. skær og vrag fra ny søopmåling, bliver løbende offentliggjort på gst.dk