Hvordan får man adgang til de nye grønlandske Basis ENC'er?

GST distribuerer ikke selv søkort direkte til brugerne.

Skibe med eget IMO-nummer kan købe de nye Basis ENC via en Value Added Reseller (og deres forhandlernetværk) under IC-ENCs distributionsnetværk i takt med at de pågældende kort lanceres.

For fritidssejlere og fritidsfiskere afhænger adgangen til Basis ENC af, hvilket firma man normalt får sine kort fra, eksempelvis Garmin, Navionics eller lignende.

GST indgik i 2018 en ny licensaftale med en række virksomheder der sælger elektroniske søkort. Aftalen giver virksomhederne rettigheder til at anvende GST’s søkort til egne produkter, som virksomhederne selv udarbejder og sælger, for eksempel til brug for søkortplottere til fritidssejlere og fritidsfiskere. De virksomheder, der anvender den nye licensaftale, har adgang til alle Geodatastyrelsens søkort og modtager opdateringer hver 14. dag.

På GST’s hjemmeside kan man se en liste over de virksomheder, der har indgået den nye licensaftale.

GST stiller ikke i licensaftalen krav til, hvor ofte virksomhederne skal opdatere deres produkter, så dette er virksomhedernes egen beslutning. GST opfordrer dog løbende virksomhederne til at opdatere deres produkter så ofte som muligt af hensyn til brugerne, men GST kan ikke garantere, hvornår de nye Basis ENC implementeres i de enkelte virksomheders produkter. GST henviser derfor til den enkelte virksomhed.

Tjekliste til elektroniske kortvisningssystemer, herunder søkortplottere
Hvis man som bruger vil sikre sig adgang til nye opdaterede elektroniske søkort, er der flere ting, man kan gøre:

  • Man kan gå ind i sin søkortplotter eller søkortvisningssystem og tjekke, om det er muligt at se, hvornår søkortene senest er opdateret. Nogle systemer opdateres fx automatisk, når man er koblet på internettet; andre systemer kræve en særlig opdatering. For typisk ældre systemer vil man skulle købe helt nye elektroniske søkort. For at kunne modtage opdateringerne vil det kræve, at man som bruger har et aktivt abonnement hos en af de virksomheder, der har en ny licensaftale med GST.
  • Skal man købe en ny søkortplotter eller søkortvisningssystem, så er det vigtigt, at man hos sin forhandler sikrer sig, at systemet løbende opdateres med de nyeste elektroniske søkort, og at det også er muligt løbende at kunne modtage de tilhørende opdateringer.
  • Man kan også kontakte sin forhandler og efterspørge nye elektroniske søkort over de områder, man ønsker, hvis ikke der er kort for det pågældende område i sit købte produkt.
  • denne hjemmeside (åbner i et nyt vindue) kan man løbende få et overblik over, hvor GST offentliggør elektroniske søkort over de Grønlandske farvande, og som virksomhederne, der har en licensaftale med GST også har adgang til: 

GSTs rolle og ansvar
Det skal bemærkes, at GST på ingen måde gennemser, validerer eller på andre måder kvalitetssikrer hverken produkter eller virksomhedernes opdateringsfrekvenser i henhold til licensaftalen. GST kan dermed ikke garantere kvaliteten af produkter udarbejdet af virksomhederne, og står derfor heller ikke inde for eventuelle fejl i produkter, der er udarbejdet af tredjeparter.

 

Fakta

Brugerne skal være opmærksomme på, at Basis ENC kun indeholder de mest nødvendige oplysninger, herunder nye præcise dybdedata, ny georefereret kystlinje og de informationer, der er nødvendige for sikker navigation, som eksempelvis fyr, båker og kabler. 
Det er derfor nødvendigt at have et papirsøkort med ombord, hvis man vil navigere i områder, hvor der ikke er indsamlet nyere søopmåling.