Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Geodatastyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Geodatastyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberetninger der er
realitetsbehandlet

Afviste 
indberetninger

Antal indberetninger, der har 
givet anledning til politianmeldelse
0 0 0 0