Sådan kommer du i gang

Denne menu er en hjælp til at komme i gang med at bruge gamle kort i slægtsforskningen.
For en slægtsforsker er der flere muligheder for at få oplysninger om forfædrene. Hvor du skal søge afhænger af, hvad du er interesseret i at få at vide.

Hvor boede min forfader?  
I sogneprotokollerne fra begyndelsen af 1800-tallet samt de ældste hartkornsekstrakter fra omkring 1840 findes alle navne på ejere og brugere af jord. De er nemme at gå til, for de er opdelt på hver landsby samlet for sig. Ud fra matrikelnummeret i protokollerne kan man finde placeringen på matrikelkortet eller sognekortet.
Der er ikke senere kort med personnavne på, men de topografiske kort kan være en hjælp, hvis man kender navnet på gården, hvor vedkommende boede.

Hvordan boede min forfader?
Udskiftnings- og de første matrikelkort indeholder planer over bygningerne, og disse er så godt som altid korrekte. Særligt gælder det købstædernes bygrunde. Men bygningernes planer bliver ikke ajourført, så man kan ikke bruge senere kort. Så må man gå over til de topografiske kort: målebordsblade og cm-kort, som har fine gengivelser.