Find navnet på din forfader

Sogneprotokollerne fra begyndelsen af 1800-tallet og de ældste hartkornsekstrakter fra omkring 1840 indeholder navnene på alle dem, som havde eller brugte fast ejendom. Da de er inddelt efter herred/sogn/(eventuelt ejerlav), er de nemme at finde rundt i, og man behøver ikke at være bange for, at der står nogle flere navne et andet sted.

Matrikelkortene (cirka 1780-1820)
Matrikelkortene fra landdistrikterne er ofte tegnet på udskiftningskort. Navnene på fæsterne og selvejerne ved matrikuleringen er skrevet på kortet. Der er ofte navne på fæstere og selvejere ved udskiftningen nogle år tidligere. Her kan man så være heldig at finde en forbindelse tilbage, hvis en søn har efterfulgt faderen.
For at få en nærmere beskrivelse af matrikelkortene se ” Matrikelarkiv" - "Matrikelkort"

Sogneprotokollerne og hartkornsekstrakterne (1806/1822-1840)
I disse er oversigter over ejere og brugere af ejendommene ordnet ejerlavsvis (landsbyvis). For hvert ejerlav blev der lavet en oversigt ved matrikuleringen (1806-22). Den findes i sogneprotokollen, som delvis er blevet ajourført med nye navne. Omkring 1840 blev lavet en total ajourføring, hvor både nye og gamle navne kan findes.
Da matrikelnumrene er de samme, kan man være heldige at finde forbindelser tilbage, hvor en søn efterfølger en far.