Digital Post og sikker e-mail til Geodatastyrelsen

80 pct. af al kommunikation mellem myndigheder på den ene side og virksomheder og borgere på den anden side skal foregå digitalt. Det understøtter Lov om Offentlig Digital Post fra 2012, hvor målet er en mere sikker, lettere og hurtigere kommunikation.

Her kan du læse mere om e-post og:

Virksomheder
Digital Post til Geodatastyrelsen via Virk.dk

Siden den 1. november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder og myndigheder at have en digital postkasse på Virk.dk. til sikker digital kommunikation. Den bruges til at sende, modtage og besvare digital post mellem det offentlige og virksomheder. Læs om digital post på Virk.dk .

  • Geodatastyrelsen benytter digital post til at fremsende bebyrdende eller begunstigende post (fx godkendelser, tilladelser, afgørelser, afslag, dispensationer) samt post med underskriftskrav til virksomheder.
  • Geodatastyrelsen modtager Digital Post fra virksomheder.

Borgere
Digital Post til Geodatastyrelsen via Borger.dk

Borgerdelen vedr. digital post bliver obligatorisk 1. november 2014. Men har du allerede en postkasse på borger.dk, så kan du benytte den til at sende digital post til Geodatastyrelsen. Læs om digital post på Borger.dk.

Undtagelser fra at bruge Digital Post
Lov om Offentlig Digital Post (§ 9) anfører følgende to undtagelser for anvendelse af digital post, hvor det følger af anden lovgivning, at en meddelelse skal sendes: 

1) I fysisk form eller,
2) digitalt på anden måde.

Sikker e-mail
Du kan fortsat sende sikker e-mail (dvs. signeret og/eller krypteret) med en DanID-signatur til Geodatastyrelsens hovedpostkasse gst@gst.dk . Det giver mulighed for at sende fortrolige og følsomme oplysninger pr. e-mail.

Vil du sende en krypteret e-mail til Geodatastyrelsen kræver det, at du har certifikat til vores hovedpostkasse gst@gst.dk . Et sådan kan hentes gratis hos Nets DanID A/S og skal lægges ind i dit e-mail-program. Link til NemID.

At din e-mail er signeret betyder, at Geodatastyrelsen kan være sikker på, at den er fra dig. Sender du en e-mail både signeret og krypteret, giver det både sikkerhed for, at du er afsender, og at e-mailen ikke har været læst af uvedkommende.