Mød Tine

Tine sidder som sagsbehandler i temaet Sagsbehandling og Opdatering. Her redigerer og koordinerer Tine den ugentlige udsendelse af Geodatastyrelsens søkortrettelser. Tine tager sig også af de rapporter, der kommer ind fra vores søopmålingsenhed, fra private fritidssejlere og kommercielle maritime aktører, der opdager ændringer i søterritoriet.

Jeg sidder med et væld af spændende arbejdsopgaver, og har den mest formidable udsigt. Og så er der en velfungerende personaleforening, der er gode til at lave sociale arrangementer for alle medarbejdere.

Tine er uddannet cand.mag i marinarkæologi og har tidligere været museumsinspektør på et af de fem museer, der varetager ansvaret for kulturarven på den danske havbund for Slots- og Kulturstyrelsen. Så det marine arbejde ligger hende ikke fjernt.