Mød Peter

Peter er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2018.

I starten af min karriere opmålte jeg og udarbejdede data til matrikulære data, som jeg indsendte til Geodatastyrelsen. Efterfølgende blev jeg ansat hos Geodatastyrelsen for at se den matrikulære proces fra både indsender og modtagers side.

Lige siden har Peter været en del af ejendomskontorets forretningsudviklingsenhed, og i dag er Peter dataansvarlig for distribuering af Geodatastyrelsens ejendomsdata.

Peter arbejder altså med at optimere interne arbejdsprocesser og udvikler eksterne udstillingssystemer til ejendoms- og ejerdata, ligesom han forbedrer kvaliteten og distribueringen af data. Sidst, men absolut ikke mindst, opstiller han også beregningsprocesser til udfyldelse af mangelfuld data.

Geodatastyrelsen favner bredt i opgavespektret, hvor egne forslag til opgaver ofte imødekommes.