Mød Ane

Ane læser erhvervsjura (cand.merc.jur.) på 10. semester. 

I GST er der mange, gode sociale arrangementer - både med de fastansatte og blandt de øvrige studerende. 

Ane bruger og udvikler sine erhvervsøkonomiske og juridiske kompetencer i praksis, når hun arbejder som juridisk studentermedhjælper ved Geodatastyrelsen. Helt konkret arbejder Ane med at udarbejde og opdatere Geodatastyrelsens kontrakter med samarbejdspartnere og kunder, ligesom hun klarlægger den juridiske retsstilling, hvis der opstår problemstillinger inden for et juridisk fagområde. 

Jeg vurderer, udarbejder og udsteder reproduktionstilladelser og søopmålingstilladelser til ansøgere.

Det er også en del af Anes arbejde at lave juridiske notater i tilfælde af, at der er uvished eller skal foretages ændringer på et område. Sådan et notat skal afklare de juridiske konsekvenser af ændringerne.

Men Ane har også kontakt med kunder, der henvender sig for at få vejledning i forhold til at købe Geodatastyrelsens produkter, eksempelvis søkort og dybdedata. 

Jobbet som studentermedhjælper i GST byder på koordineringsopgaver mellem de forskellige afdelinger, hvorigennem jeg har lært at møde og samarbejde med forskellige fagområder, hvilket jeg ser som en store styrke, jeg kan bruge, når jeg er færdiguddannet. 

Gennem jobbet kommer begge dele af Anes uddannelse i spil, da hun udvikler sig indenfor den erhvervsøkonomiske del ved opnåelse af forretningsforståelse, mens hun indenfor den juridiske del opnår nye kompetencer gennem sit arbejde med kontrakter og øvrige juridiske problemstillinger.

Jobbet er fleksibelt med plads til forelæsninger og eksamener.