Oplysninger om Geodatastyrelsens behandling af dine personoplysninger

Sådan behandler Geodatastyrelsen dine personoplysninger

 

 1. Geodatastyrelsen er den dataansvarlige
 2. Kontaktoplysninger på styrelsens databeskyttelsesrådgiver
 3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysninger om dig
 4. Dine rettigheder som registreret
 5. Opbevaring af oplysninger om dig
 6. Din mulighed for at klage til Datatilsynet

 

 

1. Geodatastyrelsen er den dataansvarlige

Geodatastyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som styrelsen har modtaget om dig. Geodatastyrelsens kontaktoplysninger er:

Geodatastyrelsen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Tlf.nr.: 72 54 50 00
CVR-nr.: 62 96 59 16
Mail: gst@gst.dk

 

2. Kontaktoplysninger på styrelsens databeskyttelsesrådgiver

Geodatastyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets koncern. Ministeriets koncern har en fælles databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til Geodatastyrelsens behandling af din kontaktoplysninger, er du velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver Bibi Amina Shah på følgende måder:

 • Telefon: 30 45 93 98 eller 72 54 57 41
 • Brev:
  Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, att. ”Koncernfælles databeskyttelsesrådgiver”
  Rentemestervej 8
  2400 København NV

 

3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysninger om dig

Geodatastyrelsen behandler personoplysningerne til følgende formål:

 • For at kunne behandle din henvendelse
 • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på hvilke henvendelser der er behandlet, og til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for Geodatastyrelsens behandling af personoplysningerne er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

 

4. Dine rettigheder som registreret

Efter databeskyttelsesforordningen har du som registreret en række rettigheder i forhold til Geodatastyrelsens behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte styrelsen.

Dine rettigheder som registreret er følgende:

 • Indsigtsret (ret til at se oplysninger)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som styrelsen behandler om dig. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger.
 • Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden den almindelige slettefrist indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af oplysninger om dig, behandler styrelsen fremover kun oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod styrelsens ellers lovlige behandling af oplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Geodatastyrelsen opbevarer oplysningerne om dig et styrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Oplysningerne opbevares efter din sag er afsluttet som dokumentation for sagens behandling, og med henblik på kunne fremsøge tidligere praksis.

 

6. Din mulighed for at klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Geodatastyrelsens behandling af oplysninger om dig, eller måden hvorpå styrelsen behandler disse oplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger for Datatilsynet findes på www.datatilsynet.dk.

Til toppen