Om Geodatastyrelsen

Vi sikrer let tilgængelig og troværdig stedbestemt information om havet og fast ejendom.

Til lands og til vands
I Geodatastyrelsen indsamler, kvalitetssikrer og formidler vi autoritative data på ejendomsområdet og det hydrografiske område. Det gør vi på tværs af myndigheder og interessenter til gavn for hele samfundet. 

Vi registrerer forandringer i grunddata om ejendomme og ejere. Vi gør data tilgængelige som juridisk grundlag for køb og salg, belåning, og beskatning af fast ejendom i Danmark samt som grundlag for offentlig forvaltning. 

Vi producerer og sammenstiller stedbestemt information om havet. Vi gør data, søkort og andre marine produkter for danske og grønlandske farvande tilgængelige til brug for sikker sejlads og forvaltning på havet. 

Vi holder styr på det grundlæggende
Vi har styr på mere end 520.000 km matrikelskel, der definerer alle ejendomme i Danmark. Det danner et vigtigt fundament for forvaltning af ejendomme for både ejere, virksomheder og myndigheder. Alt sammen vigtig viden, som blandt andet sikrer den ejendomsret, der ifølge Grundloven er ukrænkelig.

Med omkring 65.000 årlige passager er de danske farvande blandt verdens mest befærdede. Og med en grønlandsk kyststrækning, der svarer til jordens omkreds, er det fortsat en vigtig opgave at foretage søopmåling og producere søkort over danske og grønlandske farvande. Danmark er fortsat en af verdens største søfartsnationer, og det er på vores grundlag, skibene kan navigeres sikkert.

Tradition
Vores arbejde bygger på lange og stolte traditioner. Vi har opmålt land og vand i mere end to hundrede år.

Det Kongelige Søkortarkiv blev grundlagt i 1784 blandt andet med det sigte at lave søkort, så skibe kunne sejle sikkert i rigsfællesskabets farvande. 

I 1844 blev Matriklen etableret for at lave en retfærdig beskatning af jord, og siden har vi opdateret matriklen med oplysninger om alle ejendomme i Danmark.

Grundlæggende har vores opgaver ikke ændret sig i dag – vi holder stadig styr på detaljerne til lands og til vands. Men vi er gået fra at arbejde med målebånd og lodskud til at bruge satellitter og digital databehandling. 

Fornyelse
Selvom opgaverne ikke har ændret sig markant, udvikler teknologien og samfundets behov sig konstant. Derfor anvender vi innovative løsninger, og tager løbende nye og mere præcise metoder, teknologier og redskaber i brug. Det mener vi, er en forudsætning for at vi kan levere aktuelle og let tilgængelige højkvalitetsdata til gavn for alle. Vi er stolte af at være specialister og vi vægter fagligheden højt.

Den øgede digitalisering kræver mere sammenhængende offentlige data og services. Derfor udvikler vi vores data og processer, så de skaber værdi i fællesoffentlige og private løsninger. Af samme grund udstiller vi sammenhængende marine data for hele Danmark.

Dialog og samarbejde 
Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner, som via samarbejde og dialog med myndigheder, virksomheder og borgere skaber værdi for samfundet. Vi sætter vores kompetencer i spil, fordi vi tror på, at det gør en forskel, og fordi vi vil gavne udviklingen for samfundet.