Priser og vilkår

Denne prisliste indeholder priser på Geodatastyrelsens standardprodukter og ydelser. Priserne er pr. enhed og er gældende fra d. 1. januar 2023. Ret til ændringer forbeholdes. Vær i øvrigt opmærksom på ophavsret og rettigheder.

Visse opgaver, f.eks. udarbejdelse af redegørelser eller tinglysningsfortegnelse afregnes ved fastsatte timepriser. Timepriserne er forskellige alt efter, om der er tale om specialist- eller teknikerarbejde.

Priser gældende for 2023

Vær opmærksom på at alle papirprodukter sælges via forhandlere.

Betaling
Betaling for produkter og ydelser mm. opkræves hos rekvirenten. Almindelig betalingsfrist er 30 dage. Ved for sen betaling tillægges renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, og indtil betalingen sker. Rentesatsen er den til enhver tid gældende i medfør af lov om renter ved forsinket betaling mv.

Forsendelse
For ind- og udenlandske forsendelser opkræves den faktiske porto.

Vilkår
Matrikelkortet kan frit anvendes af borgere og den private sektor - også i kommercielle sammenhænge. For den offentlige sektor betyder det, at data frit kan udveksles med borgerne og virksomheder, og der kan laves løsninger, hvor data videregives til 3. part. Læs mere om vilkår for brug af frie geografiske data fra Geodatastyrelsen.