Nordisk ejendomsregistrering

Dannelse, transaktioner og ejendomsregistrering i de nordiske lande.

Geodatastyrelsen, der er Danmarks statslige myndighed med ansvar for opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen, har i slutningen af 2006 udgivet to bøger med titlerne: Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande og Ejendomsregistrering i de nordiske lande.

Bøgerne er resultatet af flere års samarbejde mellem universiteter og faginstitutioner i Norden, og giver et overblik over ejendomsbegreber og -registre, samt over processerne og aktørerne i forbindelse med ejendomsdannelse, transaktion og registrering af fast ejendom i de nordiske lande. Bøgerne er opbygget således, at det er enkelt og overskueligt at sammenligne processerne mellem landene.

Se endvidere andre GST-publikationer her, og rapporten vedr. Arealerhvervelse og erstatning i forbindelse med anlæg af veje, jernbaner og og stærkstrømsledninger i Norden:

Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden