Fredskov

I 1999 blev fredskovsnoteringen i Matriklen afsluttet. Det betyder, at fredskovspligtige arealer fremgår af såvel matrikelregistret som matrikelkortet.

Stort set alle offentlige arealer, hvor der er eller etableres skov, er fredskovspligtige. Private arealer, hvor der etableres skov, bliver kun fredskovspligtige, hvis de direkte pålægges fredskovspligt af Miljøstyrelsens lokale enheder. Miljøstyrelsens lokale enheder sørger for, at fredskovspligten noteres i matriklen.