Matrikelarkiv

I Matrikelarkivet findes måloplysninger til de enkelte jordstykker i Matriklen helt tilbage til 1906. Måloplysninger fra før 1906 findes i Rigsarkivet.

Måloplysninger til skel anvendes ved udstykningssager, reetablering af skel, når skelafmærkningen i marken er forsvundet eller der i øvrigt er tvivl om skellets beliggenhed.

Der findes ikke mål til alle skel. Skel, der stammer tilbage fra matrikuleringen, er alene vist på matrikelkortet. Den bagvedliggende måling findes ikke, eftersom matrikelkortet er fremstillet i marken ved planbordsmåling.  Måloplysninger til skel findes derfor kun i forbindelse med efterfølgende matrikulære forandringer, typisk i form af udstykningssager.

Før 1950 var kravene til indmåling af skel lempelige, og for mange ældre skel er der derfor utilstrækkelige eller slet ingen måloplysninger.

De praktiserende landinspektører har adgang til måloplysningerne via ”Matrikulære Arkivalier Online”, så de kan fremsøge gældende måleblade i forbindelse med deres matrikulære arbejder.

Ønskes måloplysninger, læs mere her.