Fejl og mangler

Generelt er det landinspektørerne, der indberetter fejl og mangler – da de anvender systemerne dagligt i deres arbejde.
Kommuner og borgere er velkommen til at gøre opmærksom på fejl og mangler i matrikelkortet.

Hvilke fejl og mangler registreres/udbedres?

  • Manglende indhold i matrikelarkivet
  • Forkerte henvisninger til protokoller og matrikulære sager i matrikelregistret
  • Matrikulære sager, hvor skelforandringer ikke er blevet registreret/digitaliseret i matrikelkortet og hvor forholdene kan dokumenteres.

Indberetningerne vurderes og prioriteres løbende, og de absolut nødvendige fejlrettelser udføres.

På nuværende tidspunkt er sagsbehandlingstiden op til et år på denne type henvendelser.

Geodatastyrelsen udbedrer i øjeblikket ikke kortforbedringer for større områder i Matrikelkortet.

Indberetning af fejl og mangler i Matrikelregistret, Matrikelkortet og Matrikelarkivet skal ske via GST Support her. For at benytte systemet, skal brugeren oprette sig ved brug af sin e-mail.

Fremgangsmåden for at oprette sig er:

  1. Gå ind på GST Support
  2. Klik på linket "Tilmeld" for at oprette dig og indtast din e-mail
  3. Du modtager en e-mail fra Jira Service Desk, hvor du skal trykke på et link - herefter bliver du bedt om at oprette en kode
  4. Så er brugerprofilen oprettet og du kan indberette fejl og mangler via GST Support under portalen 'Matriklen/Matrikelkortet/MAO'.
  5. Er du borger, kommunal ansat eller f.eks. ejendomsmægler skal du indberette fejl under 'Borger, kommuner m.fl.'

Læs mere om matrikelkortets datakvalitet her.