Om Matriklen

Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark. Fælles grunddata om ejendomme er afgørende for en effektiv forvaltning af ejendomme. Standardiserede og kvalitetssikrede ejendomsdata vil fx gøre det langt nemmere at få de nødvendige oplysninger, når der skal købes eller sælges faste ejendomme i Danmark.

Matriklen er ejendommenes cpr-register og er grundlaget for, at vi i Danmark har styr på belåning, beskatning, tinglysning mv. af ejendomme, huse og grunde. På verdensplan er vi førende med en sammenhængende forvaltning af ejendomsområdet, og det er en forudsætning for et velfungerende ejendomsmarked, at både ejere, offentlig forvaltning og finanssektoren kan have tillid til ejendomsregistreringen.

Entydighed, sikkerhed og gennemsigtighed
Med de danske ejendomsdata er det entydigt, hvad der købes og sælges af ejendomme. Realkreditinstitutter og banker bruger ejendomsdata til at afgøre sikkerheden for lån i fast ejendom. Og den enkelte ejer af en ejendom kender sine rettigheder og ejendommens størrelse og placering. Ejendomsdata skaber med andre ord gennemsigtighed, og vi undgår hermed en masse administrativt bøvl og juridiske tvister.

En administrativ nøgle til forvaltningen
Matriklens entydighed bruges også som nøgle til andre administrative data i forvaltningen, som ikke på samme måde har en unik ID og geografisk dimension. Det kan fx være ved registrering og analyse af forvaltningsmæssige forhold inden for miljø, natur, landbrugsområdet mv. Matriklen er på den måde en vigtig administrativ nøgle, når forvaltninger skal tale sammen og moderniseres.

Ejendomsdataprogrammet
Matriklens registrering omfatter på nuværende tidspunkt jordstykker, der enkeltvis eller flere i forening udgør samlede faste ejendomme. Der arbejdes aktuelt i Ejendomsdataprogrammet på at matriklen fremover skal indeholde alle typer fast ejendom. Hermed vil ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund (fx kolonihavehuse) også indgå i matriklen. Læs mere om Ejendomsdataprogrammet her.