MIA, ERPO og SER

MIA, ERPO og SER er tre matrikulære systemer, der bruges til at opdatere "Matriklen".

MIA er et system landinspektører bruger ved matrikulær sagudarbejdelse. ERPO er den indberetningsportal landinspektøren anvender til at indberette matrikulære forandringer, der ønskes registreret i matriklen og SER er det matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem Geodatastyrelsen anvender til opdatering af Matriklen.

MIA, ERPO og SER driftstatus
Driftsstatus for de matrikulære systemer kan følges på Jira Statuspage. Brugervejledning til Jira Statuspage kan læses her.

MIA
MIA er et Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem, som anvendes til matrikulær sagsudarbejdelse og digital udveksling af data.

Programmet er et Windows-program, som gør de privat praktiserende landinspektører i stand til at oprette data til matrikulære sager i digital form og overføre disse data til Geodatastyrelsen og kommunerne via Internettet. På grundlag af disse data opdaterer Geodatastyrelsen matrikelregisteret og matrikelkortet.

Ved en ændring i april 2005 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, blev det obligatorisk for praktiserende landinspektører at indsende matrikulære sager til Geodatastyrelsen via MIA.

Installationsprogrammet til MIA kan hentes her. Vejledning for MIA kan læses her.

Alle henvendelser vedrørende support bedes ske via GST Support/Ejendomsregistreringsportal

ERPO og SER
ERPO og SER udgør tilsammen Geodatastyrelsens matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem. Systemerne understøtter en digital matrikulær sagsgang.

ERPO og SER skal sammen med MIA ses som et led i effektiviseringen af den matrikulære sagsgang mellem stat, kommuner, landinspektører og andre interessenter og er dermed et markant skridt i etablering af digital forvaltning i ejendomsdannelsen. ERPO og SER er således en del af den infrastruktur, som staten er i færd med at etablere frem mod fuld digital forvaltning.

De kontroller som er aktiveret når en sag modtages i SER kan ses her.

Registrer/forny Digital signatur
For at sende matrikulære sager til Geodatastyrelsen, skal brugerens digitale signatur registreres hos Geodatastyrelsen. Registreringen kan foretages ved at trykke her.

GST-support
Henvendelse om MIA, ERPO og SER skal ske via indberetningsportalen Jira Service Desk. Formålet med indberetningsportalen er at lette indberetningen for landinspektørerne, og forbedre den interne supporthåndtering i Geodatastyrelsen.

Oprettelse af brugerprofil på GST Support (Jira Service Desk)
For at kunne benytte systemet, skal brugeren oprette sig ved brug af sin e-mail.

Fremgangsmåden for at oprette sig er:

  1. Gå ind på GST Support
  2. Klik på linket "Sign up" for at oprette dig og indtast din e-mail
  3. Du modtager en e-mail fra Jira Service Desk, hvor du skal trykke på et link - herefter bliver du bedt om at oprette en kode
  4. Så er brugerprofilen oprettet og du kan indberette fejl om MIA, ERPO og SER til Ejendomsregistreringsportalen via GST Support

Ønsker du, at modtage svarmails på dansk - kan du læse mere om ændring af sprog i din brugerprofil her