Vejledninger ejerlejligheder


Vejledninger
ERPO vejledning (landinspektører og kommunale sagsbehandlere)
BBR-udtræk til brug ved opdeling efter Ejerlejlighedens § 10a: BBR-udtræk pr. 31. december 2003 kan fås ved henvendelse til bbr@bbr.dk
Inddragelse af ideelle andele af arealer under en ejerlejlighed – Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse, 29. maj 2019
Tilknytning mellem ejerlejligheder og enheder eller bygninger optaget i BBR, 16. december 2019
NOTAT - Angivelse af opdelingshjemmel, 30. juni 2020
NOTAT - Registrering af ejerlejligheder - ny bekendtgørelse og ændringer i ERPO, 1. juli 2020
NOTAT - Tinglysningsfuldmagter anerkendes ikke i ejerlejlighedssager, u.d.
Indenrigs- og Boligministeriet: Notat om vejledende fortolkning af ejerlejlighedslovens § 17. 01. februar 2021
NOTAT - Fortolkning af begrebet beboelseslejlighed i ELL § 17, 16. juni 2021
NOTAT - Om tildeling af adresser til ejerlejligheder, 13. juli 2021
NOTAT - Om ejerlejlighedslovens § 20, 30. september 2021
NOTAT - Om ejerlejlighedslovens § 12, 4.pkt. og § 16 stk. 3, 18. oktober 2021
NOTAT - Om bindinger ved videreopdeling og videreopdelingsforbud, 19. november 2021
NOTAT - Videreopdeling fra fællesareal. Der skal ikke angives en opdelingshjemmel, 10. december 2021
NOTAT - Om underskrift af referater fra generalforsamlinger, 21. december 2021
NOTAT - Om ejerlejlighedslovens § 23, 21. december 2021
NOTAT - Om adgangskrav for ejerlejligheder, 4. januar 2022
NOTAT - Bygningsdele udover skel på opdelt ejendom, 1. juli 2022
NOTAT - Om opdeling af parkeringsanlæg, 14. september 2022
HØRINGSNOTAT - vedrørende udkast til bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen (herefter registreringsbekendtgørelsen), 26. maj 2023