Ekspeditionstid ejerlejligheder

Registreringen af ejerlejligheder er den 25. februar 2019 overført fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen.

Siden registreringen af ejerlejligheder blev overført til Geodatastyrelsen har den gennemsnitlige ekspeditionstid for ejerlejlighedssager ligget stabilt på mellem 5 og 8 dage.

Geodatastyrelsens mål er, at den gennemsnitlige ekspeditionstid for registrering af ejerlejlighedssager ikke må overstige 2 uger.

For sager, der indeholder både matrikulære forandringer og forandringer eller nyopdeling af ejerlejligheder (kombinationssager med ejerlejligheder) tilstræbes en gennemsnitlig ekspeditionstid på mindre end 30 dage.