BBR ejerlejligheder

Tilknytning af nye ejerlejligheder til enheder og bygninger i BBR

Som led i Grunddataprogrammet skal der skabes sammenhæng mellem ejerlejligheder registreret i matriklen og de fysiske enheder og bygninger, der registreres i BBR. Der er nu indført de fornødne integrationer mellem BBR og matriklen til at foretage tilknytningen.

Oprettelse i ERPO
Ved oprettelse af nye ejerlejligheder i ERPO kan landinspektøren således nu foretage tilknytningen inden sagen indsendes til registrering i matriklen.
Hvis der ikke er foretaget en tilknytning mellem nye ejerlejligheder og BBR-enheder/bygninger i ERPO inden sagen indsendes til GST vil det betyde at:

  • Ejerlejlighederne vil få forkert/utilstrækkelig beliggenhedsadresse i EBR
  • Den ukorrekte beliggenhedsadresse vil fremgå af bl.a. registreringsmeddelelsen fra GST
  • Andre registre, herunder ESR, vil henvise til den ukorrekte beliggenhedsadresse
  • Ejeren efterfølgende er forpligtet til at underrette kommunens BBR-afdeling om hvilke ejerlejligheder, der hører til hvilke BBR enheder/bygninger jf. bekendtgørelse om ajourføring af BBR

Vejledning
Du kan finde vejledning til hvordan tilknytningen sker i brugervejledningen til ERPO her. Geodatastyrelsen har også udarbejdet en video, der demonstrerer arbejdsgangen, som kan ses her.