Adgang til Ejerfortegnelsen

Du kan få adgang til Ejerfortegnelsens data på Datafordeleren. Se hvordan på www.datafordeler.dk

Da Ejerfortegnelsen indeholder fortrolige data, herunder navne, adresser og CPR oplysninger, kræver Geodatastyrelsen, at din adgang til data opfylder betingelserne for at få adgang. Nogle dataset kræver dog kun, at du identificerer dig over for Datafordeleren, når du henter data.
Læs mere om dette på: https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/ 

Udfyld, underskriv og indsend to dokumenter
Hvis de data du ønsker adgang til, kræver Geodatastyrelsens godkendelse, skal du udfylde, underskrive og indsende nedenstående dokument til os:

EJF anmodning om dataadgang 25.04.2023.

Indsend til Geodatastyrelsen
Når dokumentet er udfyldt skal det sendes til Geodatastyrelsen på services@gst.dk .

Du kan også sende dem via Digital Post til Geodatastyrelsen. Læs hvordan her.