Geodatastyrelsen deles i to selvstændige styrelser

Publiceret 02-10-2015

Som led i regeringens plan "Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" opdeles den nuværende Geodatastyrelsen i to selvstændige styrelser - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med placering i København og Geodatastyrelsen med placering i Aalborg.

Geodatastyrelsen i Aalborg får 104 medarbejdere inklusive de otte medarbejdere, som allerede er placeret i Aalborg. Herudover indgår 13 søopmålere fra Forsvaret i organisationen i Aalborg. Geodatastyrelsen får ansvaret for opgaver på ejendomsområdet og vedrørende søopmåling og søkortlægning.

De resterende opgaver i den nuværende Geodatastyrelsen overgår til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Den nye organisering og efterfølgende flytning til Aalborg vil blive gennemført så hurtigt som muligt. Du kan læse mere i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser her.