Vi scanner dit hus

13-03-2015

Geodatastyrelsen flyver hver en plet tynd i Danmark for at indsamle data til en af verdens bedste højdemodeller, som bl.a. skal bruges til at undgå oversvømmelser efter ekstrem regn.

På de skyfrie dage i 2014 fik Geodatastyrelsen (GST) scannet det danske terræn på Sjælland, Fyn, Langeland, Lolland-Falster og omkringliggende øer. Disse data er nu kvalitetssikret og standardiseret, og datasamlingen kaldes for Danmarks Højdemodel (DHM).

Som et pilotprojekt er Geodatastyrelsen netop gået i gang med at tilpasse højdemodellen for fire Nordsjællandske kommuner, så den kan bruges til at forudse, hvor vandet løber hen ved havvandsstigninger eller efter ekstrem regn.  

Det er dejligt, når vi kan gå forrest og udvikle nye data og metoder på Danmarks Højdemodel, som andre kan høste gevinsten af bagefter. Det er jo ikke rationelt, hvis alle skal opfinde den dybe tallerken, men kan bruge vores erfaringer direkte, siger områdechef, Søren Fauerholm Christensen med ansvaret for databehandling i Geodatastyrelsen

Følg med på Twitter, så du ved, hvornår der flyves i dit område
I år er det så Jylland og Bornholm, der vil opleve fly i luften, der i et meget fintmasket net laserscanner terrænet under dem. Hvis du vil nå at rydde op i baghaven eller bare vinke til flyveren, så kan du lytte med på Twitter-kanalen "GST Højdemodellen (@GST_DHM). 

Hent data – Danmarks Højdemodel
Danmarks Højdemodel er en del af de frie data og de stilles derfor gratis til rådighed for alle via Kortforsyningen.dk. Du kan følge med på status for datadistribution og dataindsamling her.

Der er mange både virksomheder og kommuner, som gerne vil i gang med at bruge Danmarks Højdemodel. Vi stiller derfor dataene til rådighed så hurtigt som muligt og når de er kvalitetssikret. Hermed kan man tidligt gå i gang med at udforske de mange nye muligheder med data, fortæller Søren Fauerholm Christensen.

Eksempler på anvendelse af Danmarks Højdemodel

  • Danmarks Højdemodel kan bruges som grundlag for en hydrologisk tilpasset højdemodel. En hydrologisk tilpasset højdemodel hjælper fx kommuner eller Kystdirektoratet til at sikre os mod oversvømmelser. Vand de forkerte steder koster nemlig en bondegård.
  • Danmarks Højdemodel bruges når arkæologi bliver digitalt og viden om fortiden indsamles fra himmelen direkte til arkæologernes skriveborde.
  • Danmarks Højdemodel bruges som datagrundlag i kortproduktion. Nøjagtige kort kommer ikke af sig selv; det kræver en god højdemodel.
  • Danmarks Højdemodel bruges ved byggeprojekter, hvor man vil se udsigten til fx en vindmølle, før den er bygget.
  • Danmarks Højdemodel kan bruges til at definere, hvad der gror af vegetation. Det kan fx bruges i forbindelse med vurdering af landbrugsstøtte og til planlægning af mere natur i Danmark.

Kontakt for nærmere
Du kan kontakte projektleder Brigitte Rosenkranz (mail: bicro@gst) for nærmere.

Du kan også læse mere om Danmarks Højdemodel her.