Redegørelse om infrastruktur for geografisk information

Publiceret 01-12-2015

Geodata deles i dag bredt på tværs af sektorer og administrative niveauer og er dermed i stigende omfang et vigtigt tandhjul i de fælles forvaltningssystemer. Det kræver klare rammer og et stærkt samarbejde. Kommuner, regioner og statsinstitutioner har sammen lagt grundstenene til dette samarbejde, som i dag udmøntes inden for bl.a. grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

”Redegørelse - Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2014” beskriver udviklingen i brugen af geodata i 2014. Redegørelsen er struktureret under hovedoverskrifterne nyttiggørelse, indsamling, behandling, distribution og anvendelse af data, og den har bl.a. fokus på:

  • De mange opgaver, som Geodatastyrelsen udfører gennem fællesoffentlige samarbejder
  • Forsyningen af de frie geodata via internettet, som fortsat er i markant stigning
  • Grunddataprogrammerne under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der har fokus på effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private
  • Udviklingen af data for det arktiske område, herunder til brug for sø- og landkortlægningen i Grønland

Redegørelsen udarbejdes hvert år af Geodatastyrelsen på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Redegørelsen udkommer i år senere end sædvanligt på grund af folketingsvalg m.v.

 Du kan læse redegørelsen i en "bladre-version" her.