DR viser film om Adresseprogrammet

28-08-2015

Se eller gense OBS-filmen "Præcise adresser redder liv", når DR i løbet af de næste to uger blænder op for den lille informationsvideo.

Den lille 45 sekunders OBS-film, Præcise adresser redder liv, blev oprindeligt produceret for det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), og blev vist på DR for første gang i foråret 2014. Siden ressortomlægningen den 28. juni 2015 er ansvaret for Grunddataprogrammets Delaftale 2 - det såkaldte Adresseprogram - overgået til Geodatastyrelsen under Energi, Forsynings- og Klimaministeriet.

Et spørgsmål om liv og død
Filmen adresserer (undskyld udtrykket, red.) det forhold, at der i Danmark fortsat findes hvide pletter på landkortet, hvor adresserne ikke er fyldestgørende. Det kunne fx være i kolonihaver, storcentre, hospitaler, universiteter, store industriområder mv., hvor mange beboere eller virksomheder deler samme adresse. I yderste konsekvens kan det betyde forskellen på liv og død, hvis ambulancer, brandbiler og politi ikke kan nå frem til den præcise adresse i tide.

Økonomisk gevinst
Præcise adresser kan også give store økonomiske gevinster til den enkelte borger og samfundet som helhed. Faktisk viser beregninger, at man alene inden for det offentlige kan spare over 100 mio kr. om året.

undefined
Adresseprogrammet er en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram, der er besluttet af regeringen, kommunerne og Danske Regioner. Adresseprogrammet omfatter - ud over adresserne - også stednavne og administrative inddelinger - to dataområder, som Geodatastyrelsen også har ansvaret for. Programmet skal realiseres i perioden fra 2013 – 2017 og består af en række initiativer, som er beskrevet nærmere på en særskilt hjemmeside - adresseprogrammet.dk
(foto: screendump fra filmen Præcise adresser redder liv)

God response på film
Implementeringen af Adresseprogrammet foregår i et samarbejde mellem Geodatastyrelsen og kommunerne, og sidstnævnte er i skrivende stund i dialog med de ejere, lejere og administratorer, som bor i de berørte områder. Dialogen handler bl.a. om at få fastsat mere præcise adresser, og det er her den lille OBS-film kommer ind i billedet.

   -  Adresseprogrammet omfatter ca. 100.000 nye adresser, og vi mente derfor, at det var vigtigt at skabe en bred forståelse for programmet hos borgerne, inden vi gik i dialog med dem, forklarer konstitueret områdechef i Geodatastyrelsen, Brian Arreborg Hansen, og fortsætter:
   - Den lille OBS-film indgår som ét af værktøjerne i den dialog, og filmen har faktisk vist sig at være uhyre effektiv, for vi har indtil videre fået rigtig god response på den, slutter Brian Arreborg Hansen.

Du kan se eller gense filmen ved at klikke på boksen til højre.

Yderligere oplysninger
Morten Lind tlf. +45 4171 7882 e-mail:
mli@mbbl.dk

Kontakt
Stilling:Morten Lind