Ny hydrologisk tilpasset højdemodel

Publiceret 26-08-2015

Styregruppen bag Grunddataprogrammets delprogram 3 har på baggrund af en behovsanalyse i foråret besluttet at etablere en ny hydrologisk tilpasset højdemodel.

Den nye hydrologisk tilpassede højdemodel, som bliver frit tilgængelig for alle, forventes at være færdig inden udgangen af 2016. Der arbejdes desuden på at frigive en såkaldt Version 0 allerede i begyndelsen af 2016, som vil blive produceret på baggrund af det eksisterende tilpasningslag.  

Løbende ajourføring
Beslutningen om at etablere en ny hydrologisk tilpasset højdemodel er bl.a. blevet til på baggrund af forårets behovsanalyse, hvor projektet har været i dialog med nuværende og potentielle brugere.
   - Resultaterne fra behovsanalysen viser tydeligt, at brugerne udover en ny hydrologisk tilpasset højdemodel også efterspørger en løbende ajourføring, siger vicedirektør i Geodatastyrelsen Anne-Sofie Jensen og fortsætter:
   - Vi er derfor i gang med at analysere mulighederne for at sikre en løbende ajourføring af den hydrologisk tilpassede højdemodel.

undefined  undefined
Danmarks Højdemodel og det hydrologiske tilpasningslag er et vigtigt værktøj for bl.a. kommunernes arbejde med klimasikring. Modellen bruges også i byggeprojekter, arkæologi m.m. Du kan læse mere om Danmark Højdemodel og dens mange anvendelser her: 

Udbudsprocessen går i gang nu
Prækvalifikationen for udbud af selve opgaven med at etablere den nye hydrologisk tilpassede højdemodel er i gang. Status for projektet vil løbende blive opdateret på Geodatastyrelsens hjemmeside for Grunddataprogrammet, som du finder her:

Yderligere oplysninger
Projektleder Anny Toftkær Nielsen tlf. +45 7254 5877 e-mail: antni@gst.dk