Grønland får nye landkort

Publiceret 25-08-2015

Med en ny digital kortlægning af Grønland får verdens største ø moderne landkort. Det vil understøtte økonomisk vækst og danne grundlag for en mere digital forvaltning.

Verdens største ø skal kortlægges digitalt til gavn for blandt andet forsyning, miljø, turisme og redningsberedskabet. Forældede kort og en smeltende indlandsis, der forandrer landskabet i Grønland, stiller krav om nye digitale kort.

Geodatastyrelsen er ansvarlig for kortlægningen, og arbejdet udføres i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser). For at sikre at kortene lever op til de mange forskellige behov, er mange samarbejdspartnere involveret i arbejdet.
 
Udgifterne til pilotprojektet (15 mio. kr.) finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Læs hele nyheden på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.