Ny udgave af søkort 196 - Østersøen. Femern Bælt

Publiceret 01-11-2013

Kort 196 - Østersøen. Femern Bælt. 10. udgave, oktober 2013. Skala 1:75 000
Den tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder ny opmåling og generel opdatering.


Søkort kan købes hos Geodatastyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og navigation.