Ny udgave af søkort 144 - Storebælt. Nakskov Fjord

Publiceret 01-11-2013

Kort 144 - Storebælt. Nakskov Fjord. 6. udgave, oktober 2013. Skala 1:20 000
Den tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder ny opmåling og generel opdatering.

Søkort kan købes hos Geodatastyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og navigation.