Ny udgave af søkort 142 (INT 1368) - Storebælt, S-lige del

Publiceret 01-11-2013

Kort 142 (INT 1368) - Storebælt, S-lige del. 21. udgave, oktober 2013. Skala 1:75 000 Den tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder ny opmåling og generel opdatering.

Søkort kan købes hos Geodatastyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og navigation.