Ny udgave af søkort 1310, Kangerluarsoruseq - Nuuk

Publiceret 22-11-2013

Kort 1310 - Kangerluarsoruseq – Nuuk (Kangerluarsoruseq – Godthåb). 2. udgave, november 2013. Skala 1:80 000

Tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder ny opmåling, nye ruter og generel opdatering.

Søkort kan købes hos Geodatastyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og navigation