Danmarks Højdemodel bliver bedre og mere nøjagtig

29-11-2013

Geodatastyrelsen har i dag indgået en aftale med Aerodata Surveys Nederland og Airborne Technologies om en landsdækkende indsamling af nye DHM data. Aftalen gør det muligt at ajourføre og forbedre Danmarks Højdemodel, som er en del af de frie grunddata.

Dataindsamlingen vil foregå via tre omgange af flybåren laserskanning. Den første påbegyndes i foråret 2014, og den sidste afsluttes i 2015. DHM er et vigtigt grunddatasæt, der har mange anvendelsesmuligheder, fx for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplanerne.

Også om natten
Da laserskannede data indsamles bedst før eller efter løvspring, og uden der ligger sne, er indsamlingsperioderne fastsat fra 1. marts til 1. maj 2014, 1. oktober til 1. december 2014 og igen fra 1. marts til 1. maj 2015. Det første område, som bliver skannet er Sjælland, Fyn, Langeland og Lolland-Falster og små øer. Derefter bliver den sydlige og vestlige del af Jylland og hele Bornholm skannet, mens den nordlige del af Jylland bliver skannet i foråret 2015. Skanningen gennemføres med fire flyvemaskiner ad gangen i hver af de tre flyvesæsoner. Da en laseropmåling er en aktiv måling, kan de fire laserskannende flyvemaskiner indsamle data både om dagen og om natten.

DHMskanningindh _indhold
Tidsplanen for skanningen foregår således: Grøn: Foråret 2014. Blå: Efterår 2014. Rød: Forår 2015.

Bedre og mere nøjagtig
Indsamlingen af nye data vil gøre det muligt gradvist at ajourføre DHM. Samtidig betyder udviklingen i laserskanningsteknologien, at de kommende data DHM data forbedres på især følgende parametre:

• Punkttæthed
Mens den nuværende DHM har en punkttæthed på ca. 0,5 punkter/m2 vil den nye DHM have en 8 gange højere punkttæthed, nemlig 4 punkter/m2. Den øgede punkttæthed betyder, at mange flere detaljer som fx små diger eller grøfter kan opløses. Dermed kan fx vandstandsmodelleringer, som bruges i klimatilpasningssammenhænge blive mere retvisende.

• Nøjagtighed
Udover en høj punkttæthed vil de nye data have en forbedret nøjagtighed. Plannøjagtigheden forbedres fra 0,7 m ved den nuværende DHM til ca. 15 cm, mens den nuværende vertikale nøjagtighed forbedres fra 7 cm til ca. 5 cm.

• RGB-farver
Ligesom i den nuværende DHM registrerer den flybårne sensor intensiteten af det returnerede lasersignal for hvert punkt. I den nye DHM bliver alle punkterne fra dagflyvningerne derudover farvelagt med RGB-farver (rød, grøn og blå, red.). Farverne bliver bestemt ved hjælp af en sideløbende fotografering. Registrerede RGB-farver af punkterne kan fx bruges til forbedret visualisering eller forbedrede automatiseringsprocesser såsom objektudpegning eller punktklassificering. Hvor der vil blive indsamlet RGB, afhænger af muligheden for at flyve om dagen - og altså af vejret på indsamlingstidspunktet.

• Full waveform data
En stor forskel fra den nuværende DHM til de nye data er, at der ikke kun bliver indsamlet og leveret den første og den sidst returnerede laserpuls, men derimod hele bølgeformen (full waveform signal). I øjeblikket bliver full waveform data hovedsagelig brugt til videnskabelige studier fx af skov og skovbund.

De nye DHM data er gratis tilgængelige og bliver distribueret løbende via www.kortforsyningen.dk 

De første datasæt forventes klar medio 2014.
Yderligere oplysninger Projektleder i Databehandling, Brigitte Rosenkranz, tlf. 7254 5203, e-mail: bicro@gst.dk