Ny geoidemodel – nye og bedre koter

15-05-2013

 

Geodatastyrelsen introducerer en ny geoidemodel for Danmark og dermed forbedres koter bestemt med GPS.

For at kunne transformere GPS-målte ellipsoidehøjder til koter (højder over havet) skal man bruge en matematisk model af geoiden - eller sagt på en anden måde: En model af den lokale middelvandstand for det område man befinder sig i. Du kan læse mere om, hvad en geoidemodel og ellipsoidehøjder er her .

Den geoidemodel, der i øjeblikket bruges for Danmark, stammer fra 2002 (dvr90g2002.01). Men siden 2002 er der opsamlet mange nye data og megen ny viden, som kan bidrage til en forbedring af geoidemodellen. Derfor har DTU Space for nylig beregnet en ny geoidemodel for Danmark; den hedder dvr90g2013.01.

Indførelsen af den nye geoidemodel betyder IKKE, at der sker ændringer i definitionen af højdesystemet DVR90; dvs højdesystemets nulniveau ændres ikke. Det betyder udelukkende, at de GPS-bestemte koter kommer i bedre overensstemmelse med det eksisterende DVR90. Eller sagt med andre ord: Den GPS-bestemte kote kommer bedre til at afspejle den kote, man ville komme frem til ved nivellement.

Hvor store er ændringerne for den GPS-bestemte kote?
Den nye geoidemodel afviger de fleste steder ikke meget fra den gamle. Men steder hvor nye opmålinger har kunnet korrigere eller supplere eksisterende viden, kan afvigelsen være på op til 2-3 centimeter over landområderne i Danmark. På figuren nedenfor vises forskellen mellem den gamle og den nye geoidemodel. Denne forskel vil overføres direkte til den GPS-bestemte kote.

Afvigelsen mellem den nye og den gamle geoidemodel afspejler en forbedring af vores viden om de geofysiske og geometriske forhold i og omkring Danmark. Derfor er det vigtigt at benytte den nye geoidemodel i alle situationer, hvor man ønsker at bestemme koter med GPS.

Værdierne i figuren har enheden meter. Positive værdier angiver, at den nye geoidemodel ligger over den gamle model, og negative værdier angiver, at den nye geoidemodel ligger under den gamle model.


Til brugere af REFDK og 10 km punkter
ETRS89-koordinaterne for fikspunkterne i de nationale referencenet REFDK og 10 km net blev opdateret i december 2011. Den nye geoidemodel hører sammen med disse koordinater, da den er tilpasset de opdaterede ellipsoidehøjder og de nivellerede koter.

Derfor vil GST gøre opmærksom på, at hvis man med GPS har målt op i forhold til REFDK og 10 km punkter i perioden fra december 2011 og frem til nu – og vel at mærke anvendt de opdaterede ETRS89-koordinater – kan man muligvis have brug for at transformere de målte ellipsoidehøjder med den nye geoidemodel i stedet for den gamle for at få de mest korrekte koter. Men det afhænger helt af den specifikke opmålingsopgave, om det er nødvendigt eller ej.

Hvis der opstår problemer, eller der er spørgsmål ang. ovennævnte anvendelse af REFDK og 10 km punkter, kan man kontakte GST på gstdab@gst.dk .