Ny udgave af søkort 188, Østersøen omkring Bornholm

Publiceret 11-12-2013

Kort 188 - Østersøen omkring Bornholm. 6. udgave, december 2013.
Skala 1:250 000
Den tidligere udgave af kortet er annulleret. Den nye udgave indeholder generel opdatering.

Søkort kan købes hos Geodatastyrelsens distributør Rosendahls-Schultz Grafisk og dennes forhandlernet.

For information om søkort og vedligeholdelse, se Søkort og navigation